Miłość jako temat poezji młodopolskiej. Wiersze K. Przerwy- Tetmajera. na maturze z polskiego

Kazimierz Przerwa- Tetmajer Lubię, kiedy kobieta; Ja, kiedy usta. Pojęcia: Eros, Tanatos, famme fatale.