Zagrożenia współczesnego świata na maturze z wiedzy o społeczeństwie

Obecny świat niesie ze sobą cały szereg różnego rodzaju problemów, z jakimi musi borykać się każdy człowiek. Podstawowymi z nich są bieda, bezrobocie, przestępczość, narkomania, korupcja. Dodatkowymi ro problemy trzeciego świata oraz problemy ekologiczne i konflikty na świecie. W związku z tym kwestią przyszłości jest walka z tymi wszystkimi zagrożeniami.