Struktura społeczna na maturze z wiedzy o społeczeństwie

Teorie rozwoju społecznego, Typy społeczeństw (Klasy, warstwy, kasty), Status i prestiż społeczny, Podział społeczeństw wg Maxa Webera, Stratyfikacja społeczna