Społeczeństwo obywatelskie. Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym na maturze z wiedzy o społeczeństwie

definicja społeczeństwa obywatelskiego,filary społeczenstwa obywatelskiego