Prawo i praworządność na maturze z wiedzy o społeczeństwie

Najważniejsze pojęcia jaki trzeba opanować to: Co to jest Prawo? Czym nazywamy Prawo? Jakie są podstawowe funkcje Prawa? Jakie są główne gałęzie Prawa? Przez co może być tworzone Prawo? Co jest najwyższym aktem prawnym? Gdzie w Polsce publikowane są akty prawne? Czym jest Praworządność? Czym jest Państwo Praworządne( państwo prawa, państwo prawne) Działalność administracji w państwie prawa. Kierunki i granice działania państwa wyznaczające prawa człowieka. Zasada zaufania obywatela do Prawa.