Prawa człowieka, katalog praw człowieka na maturze z wiedzy o społeczeństwie