Prawa człowieka i ich ochrona w Polsce, organizacje pozarządowe stojące na straży praw człowieka na maturze z wiedzy o społeczeństwie