Partie polityczne współczesnego Świata. Systemy polityczne na maturze z wiedzy o społeczeństwie

Partie polityczne - geneza, funkcje, podział, System polityczny wybranych krajów UE, USA oraz sąsiadów Polski.