Kultura życia społecznego na maturze z wiedzy o społeczeństwie

• Pojęcie kultury • Kultura masowa • Uniwersalizm kultury • Tolerancja – stereotypy – uprzedzenia