Konstytucja, definicja konstytucji i jej funkcje na maturze z wiedzy o społeczeństwie

KONSTYTUCJA RP - ustawa zasadnicza Rzeczpospolitej Polskiej należy zwrócić uwagę przy czytaniu na: -większości w Sejmie i Senacie -wszystkie Sądy, Trybunały, instytucje jak: RPO, NIK i KRRiT -prawa i wolności obywatelskie