Funkcje prawa: źródła prawa, dziedziny prawa i hierarchia norm prawnych na maturze z wiedzy o społeczeństwie

Wymienić i umieć opisać funkcje czyli są to funkcje takie jak: regulacji życia społecznego, wychowawcza, dystrybucyjna,represyjna, kulturoznawcza. Źródła i zadania prawa.. Dziedziny prawa czyli podział na prawo: konstytucyjne, administracyjne, cywilne, rodzinne i opiekuńcze, karne, finansowe, pracy, międzynarodowe prywatne/publiczne,europejskie. Hierarchia aktów/norm prawnych. Czyli co to są akty/normy prawne, co znajduje się na czele tych aktów, jaka pozycje zajmują.Konstytucja, ustawa, akty prawne o mocy równej ustawie, ratyfikowane umowy międzynarodowe, akty wykonawcze,wewnętrzne, prawo miejscowe.