Dynamika przemian i modernizacja społeczeństwa polskiego na maturze z wiedzy o społeczeństwie

Awans społeczeństwa polskiego w PRL i współcześnie, Struktura społeczno-zawodowa Polaków, Ruchliwość społeczna, Polska klasa średnia