Samorząd terytorialny na maturze

Struktura samorządu terytorialnego-2

Do organów uchwałodawczo - kontrolnych w strukturze samorządów w Polsce nie należy...

A rada gminy
B sejmik wojewódzki
C rada powiatu
D zarząd powiatu