Prawa człowieka i obywatela wg Konstytucji RP: wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne na maturze

Prawo negatywne

Prawa negatywne, czyli prawa służące ochronie wolności jednostki przed ingerencją ze strony państwa, to:

A Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
B Prawa i wolności polityczne
C Prawa osobiste
D Prawa człowieka