Wpływ uwarunkowań historycznych, geograficznych, ideowych na elementy dzieł sztuki XIX stulecia na maturze z historii sztuki