Wpływ uwarunkowań historycznych, geograficznych, ideowych na elementy dzieł sztuki w średniowieczu na maturze z historii sztuki