Wpływ uwarunkowań historycznych, geograficznych, ideowych na elementy dzieł sztuki starożytnej na maturze z historii sztuki