Wpływ uwarunkowań historycznych, geograficznych, ideowych na elementy dzieł sztuki nowożytnej na maturze z historii sztuki

Wpływ kryzysu intelektualnego na kształtowanie się manieryzmu, rola myśli chrześciajańskiej w rozwoju baroku oraz powrót do ideii starożytnej sztuki w nurcie klasycystycznym.