Wpływ uwarunkowań historycznych, geograficznych, ideowych na elementy dzieł sztuki na maturze z historii sztuki