Światłocień (dzieło malarskie) na maturze z historii sztuki

Światłocień to zamierzone wprowadzenie do dzieła malarskiego światła, które ma nadać układ przestrzenny.