Układ przestrzenny (architektura) na maturze z historii sztuki

Elementy, na jakie budowla została podzielona.