Sztuka romańska na maturze z historii sztuki

Dzieje sztuki romańskiej w Europie oraz jej spuścizna w postaci m.in. dzieł plastycznych oraz architektury.