Sztuka renesansu na maturze z historii sztuki

Początek i zmierzch sztuki renesansowej, cechy charakterystyczne tego stylu obecnego w architekturze, malarstwie, rzeźbie. Znane budowle w kanonie renesansowym oraz ich budowniczowie.