Sztuka przedromańska na maturze z historii sztuki

Historia sztuki w Europie od upadku Konstantynopola do epoki romanizmu w XI wieku. Najcenniejsze zabytki tego okresu.