Sztuka Bizancjum na maturze z historii sztuki

Ważne daty i okresy w dziejach historii sztuki bizantyjskiej, malarstwo, rzeźba i architektura.