Stosunek do przestrzeni (rzeźba) na maturze z historii sztuki

Rzeźba otwarta na przesrtzeń lub zamknięta na nią.