Scena historyczna na maturze z historii sztuki

Tematy podejmowane w scenach historycznych, najpopularniejsze dzieła tego gatunku.