Rzym na maturze z historii sztuki

Rzym jako miejsce wielkich budowli. Forum romanum, termy, Koloseum, Circus Maximus, Villa Hadriana, Pompeje, Herkulanum, Ostia.