Rzeźba na maturze z historii sztuki

Najstarsze, przestrzenne ozdoby wykonane przez człowieka, miejsce ich wystepowania oraz próba interpretacji. Najsłynniejsze stanowiska archeologiczne.