Rzeźba na maturze z historii sztuki

Definiacje rzeźby i ich klasyfikacje ze względu na różne kryteria. Główne techniki rzeźbiarskie.