Źródła głównych motywów na maturze z historii sztuki

Głównymi źródłami motywów ikonograficznych są: Stary i Nowy Testament, mitologie (zwłaszcza grecka i rzymska), literatura.