Realizm fantastyczny na maturze z historii sztuki

Źródła realizmu fantastycznego w surrealiźmie. Jego reprezentanci i najwybitniejsze dzieła.