Postimpresjonizm na maturze z historii sztuki

Zarys dziejów postimpresjonizmu, jego odrzucenie zasad impresjonizmu oraz grupy artystów identyfikujących się z tym nurtem.