Pop-art. na maturze z historii sztuki

Geneza i kształtowanie się pop artu, czyli sztuki popularnej, czerpiącej środki z komiksów i reklamy. Najpopularniejsze przykłady sztuki pop art..