Podstawowe tematy ikonograficzne na maturze z historii sztuki

Najpopularniejsze motywy ikonograficzne - Pieta, Święta Rozmowa, Deesis, Św. Anna Samotrzecia.