Nowatorskie elementy w dziełach sztuki w okresie nowożytnym na maturze z historii sztuki