Nowatorskie elementy w dziełach sztuki nowoczesnej na maturze z historii sztuki