Nowatorskie elementy w dziełach sztuki na maturze z historii sztuki