Neoklasycyzm na maturze z historii sztuki

Kontynuacja sztuki klasycyzmu, przejawiająca się głównie w architekturze. Znane zabytki sztuki neoklasycznej oraz ich twórcy.