Kompozycja (dzieło malarskie, rzeźba) na maturze z historii sztuki

Kompozycja, jako układ elementów dzieła sztuki. Rodzaje kompozycji.