Kolorystyka (dzieło malarskie) na maturze z historii sztuki

Definicje kolorów i barw, podział barw i kolorów, walor itp..