Klasycyzm na maturze z historii sztuki

Historia sztuki klasycyzmu, wyróżniające cechy oraz spuścizna epoki.