Historyzm na maturze z historii sztuki

Styl widoczny najpełniej w architekturze. Najznakomitsze budowle utrzymane w konwencji historyzmu.