Grecja archaiczna na maturze z historii sztuki

Ważne daty i okresy w dziejach historii sztuki Grecji archaicznej. Zabytkowe miasta, świątynie, rzeźby i wyroby ceramiczne.

Pytania z tego zagadnienia