Ekspresjonizm abstrakcyjny na maturze z historii sztuki

Fakty z historii ekspresjonizmu abstrakcyjnego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Nurty ekspresjonizmu w wersji amerykańskiej i główni jego przedstawiciele.