Ekspresja (dzieło malarskie, rzeźba) na maturze z historii sztuki

Wpływ dzieła sztuki na psychikę odbiorcy.