Eklektyzm na maturze z historii sztuki

Eklektyzm jako kierunek w sztuce XIX wieku, łączący wybrane elementy różnych stylów oraz jako nurt w architekturze. Przykłady budowli eklektycznych w Europie i na świecie.