Batalistyka na maturze z historii sztuki

Przekrój czasowy występowania scen batalistycznych, najwybitniejsi bataliści i cih spuścizna.