Architektura postmodernistyczna na maturze z historii sztuki

Najważniejsze założenia postmodernizmu, cechy architektury i urbanistyki czasów postmodernizmu.