Architektura nowoczesna na maturze z historii sztuki

Obiekty architektury modernistycznej, postmodernistycznej, high-tech'u, dekonstrukcja.